Press "Enter" to skip to content

אסטרלוגיה שבועית

הבסיס לתורת הכוכבים

הכוכבים למעשה, הם עשרת גרמי השמיים המהווים חלק ממערכת השמש שלנו. כיאה לתחילת דרכה של האסטרולוגיה, העיסוק הוא בכוכבים הניתנים לזיהוי בעין בלתי מזויינת. בעת בניית מפת אסטרולוגיה שבועית, יש התייחסות גם לאופק שאף על פי שאינו כוכב מקבל יחס של הכוכב ה – 11 ומשחק תפקיד חשוב בעת הניתוח. הכוכבים האסטרולוגיים הם : השמש, הירח, ונוס, מרקיורי , יופיטר, מארס, סאוטרן, אוראנוס, נפטון, פלוטו וכירון.

 

אם כך מהם גרמי השמיים?

גרמי שמיים, אינם חייבים להיות כוכבים במובן האסטרונומי. בניתוח מפת אסטרולוגיה שבועית, גרמי השמיים מייצגים תחומים שונים באופיו ואישיותו של האדם וכוללות את מחשבותיו, אמונותיו, רגשותיו ודרכי הפעולה שלו. כיוון שגרמי השמיים נמצאים בתנועה מתמדת סביב השמש, נוצרת האשליה שהם מסתובבים סביבינו (כדור הארץ). כל אחד מהם עובר מסלול אחר, בהתאם לאורך המסלול עליו לעבור בכדי להשלים הקפה מלאה. לכן, בכל פעם, ימצאו גרמי השמיים, בתחומם של מזלות שונים וישפיעו על תפקודם ותחושותיהם של בני המזל.

 

מהם ההיבטים ומשמעותם ?

ההיבטים זהו השם הניתן לזוויות אשר נוצרות בין הכוכבים השונים לאופק ולבתי המזלות. זוויות אלו, מסמלות סוגי יחסים שונים. ישנן זוויות חיוביות וישנן שליליות. ההיבטים משחקים תפקיד חשוב בעת בניית מפת אסטרולוגיה שבועית, כיוון שהיא מספקת ידע על המתחים אשר עלולים להיווצר בין התחושות, הרגשות והלחצים אשר פועלים על האדם בכל רגע נתון.

 

מהו האופק?

כידוע, כדור הארץ משלים סיבוב סביב עצמו כל 24 שעות. משמעות הדבר היא, שאחת לשעתיים הכוכבים אשר מקיפים אותנו ולמראית עין נראים חסרי תנועה, נעים למזל אחר. האופק הוא למעשה המזל אשר ניתן לזהות באותו הרגע בשמיים.

 

מהם הבתים האסטרולוגיים?

את השמיים נהוג לחלק לשנים עשר פלחים שונים, אשר מכונים בתים. הפלח הראשון הוא זה המתחיל בקצהו האחד של האופק והאחרון הוא זה הנמצא בקצהו השני של האופק. היות והבתים מתחילים באופק, אשר משתנה בכל שעתיים, גם מיקום הבתים ביחס למזלות ישתנה בכל שעתיים. הבתים מסמלים את תחושתו של האדם והתחומים בהם הוא מגשים עצמו לאורך חייו. בעת בניית מפת אסטרולוגיה שבועית, יש לקחת בחשבון את מיקומי שלל הגורמים הללו בכל רגע נתון ולבנות בצורה שיטתית את הצפי האסטרולוגי.