Press "Enter" to skip to content

מיצוי הזכויות בעזרת עורך דין תאונות עבודה

עורך דין תאונות עבודה יכול לעזור לאזרחים למצות את זכויותיהם המשפטיות. התחום של תאונות עבודה מורכב מכפי שנהוג לחשוב, בעיקר בשל העובדה שהוא דורש התנהלות מול המוסד לביטוח לאומי וגם מול חברות ביטוח פרטיות.

בנוסף, עורך דין תאונות עבודה עוסק גם בתאונת עבודה וגם במחלת מקצוע הפוגעים ביכולתו של עובד לעבוד. תאונת עבודה מתרחשת לרוב תוך כדי העבודה ועקב העבודה, בעוד מחלת מקצוע נגרמת עקב העבודה, כתוצאה מהתנאים הספציפיים או מנסיבות אחרות הקשורות באופן ישיר או עקיף לעבודה. עורך הדין צריך לזהות באיזה מקרה מדובר ולאחר מכן להפנות את הלקוח לניהול התביעה בצורה נכונה.

פגיעה בעבודה מזכה קודם כל בגמלאות נפגעי עבודה. הגמלה משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי במידה ונסיבות הפגיעה עומדות בקריטריונים המוגדרים על פי החוק. פגיעה בעבודה היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, אך גם תקיפה ותקיפה מינית נחשבות פגיעה. כל עובד במדינת ישראל מבוטח בענף נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי וזכאי ליהנות מהזכויות המוקנות בחוק. התייעצות עם עורך דין תאונות עבודה חיונית למימוש הזכויות ולהגשת התביעה מול חברות הביטוח הפרטיות.

איך בוחרים עורך דין תאונות עבודה?

אפשר לבחור עורך דין תאונות עבודה על פי איזורי מתן שירות, התמחויות והכשרות וכמובן ניסיון. ככל שיש לעורך הדין יותר ניסיון, כך יתאפשר לו לטפל בתביעה בצורה מסודרת ומאורגנת. עורך הדין חייב להכיר את פסקי הדין התקדימיים ולעמוד לרשות הלקוח בכל מקרה של שאלה.

מלבד האמור לעיל, כדאי לבחור עורך דין גם על סמך קריטריונים של זמינות והמלצות. את ההמלצות ניתן לאסוף מלקוחות קודמים וכל אדם שקיבל את השירות מאותו עורך דין.