Press "Enter" to skip to content

אסטרולוגיה


אסטרולוגיה והמזלות

זה לא משנה אם האסטרולוגיה, היא חלק מדרך המחשבה האישית ולא משנה אם היא נתפסת כחלק משמעותי בחיים או לא, כל אחד וכל אחת מכירים את גלגל המזלות. מדובר במרכיב מאוד חשוב בעידן המודרני ואנשים נוטים לשייך את עצמם באופן טבעי לחלוטין לאחד משניים עשר המזלות הקיימים, תלוי בתאריך הלידה שלהם. על פי האסטרולוגיה, המזלות מהווים חלק בלתי נפרד מחייו של האדם, מאישיותו וכל מעגל החיים הינו גלגל מזלות אחד גדול.


אסטרולוגיה וארבעת היסודות החשובים

על פי האסטרולוגיה, כמו על פי תורות מיסטיות אחרות, קיימים בעולם ארבעה יסודות: אדמה, אש, אוויר ומים. כל אחד מן היסודות הללו גם מרכיב את האישיות של האדם ואם יש מחסור באחד היסודות הללו אצל מישהו, הדבר יתאפיין בקושי פסיכולוגי או רגשי מסוים. חייב להיות איזון אך זה לא תמיד קיים ופתיחת מפות אסטרולוגיות, יכולה להראות את המצב הקיים. דרך טובה להתמודדות היא פשוט להתחיל בתהליך מאוד רוחני של התפתחות ומודעות.


חוסרים ועודפים של יסודות

שניים עשר המזלות מחולקים על פי ארבעת היסודות ואם לדוגמא, יש מחסור ביסוד המים, הכוונה היא למזלות עקרב, דגים או סרטן. הנגזרת של הבעיה היא הקושי לעבד ולהפנים תהליכים רגשיים שכל אדם עובר לאורך חייו. אסטרולוגיה מבוססת על מפת כוכבים שמראה באופן אישי על תהליכי העיבוד הנדרשים כמו אינטימיות זוגית, הורות, עבודה בצוות וכיוצא בזה. דוגמא נוספת הוא יסוד האדמה הכולל את מזלות השור, הגדי והבתולה. עודף ביסוד הנ"ל יכול להוביל למצב של חוסר יכולת להשתנות, מעין תקיעות ועמידה במקום למרות הסבלנות המוכרת של המזלות הללו.


גלגל המזלות והפיתרון לחיים טובים

אסטרולוגיה מבוססת על מפת כוכבים ולא ניתן להמציא משהו שאינו קיים. לכן חשוב להבין את משמעות המפה האסטרולוגית בכללותה. האיזון בין ארבעת היסודות קיים באופן אידיאלי אצל כל אחד ואחת, אולם חוסר האיזון הוא מה שמביא את האסטרולוג לבדוק היכן הבעיה ומה ניתן לעשות כדי לפתור זאת. בסופו של יום, האסטרולוג יכול ומסוגל לשפר את איכות החיים.