Press "Enter" to skip to content

הגשת בקשה עבור מחלת מקצוע בעזרת בעל מקצוע

מחלת מקצוע היא מחלה אשר נגרמה בשל העבודה. שלא כמו תאונת עבודה בה העובד נפגע ברגע נתון ופתאומי, במחלת המקצוע העובד נחשף לתנאי עבודה שגורמים לו בסופו של דבר למחלה ולהידרדרות בבריאות וביכולת להשתכר, מה שיכול להביא אותו לפנות אל הביטוח הלאומי לקבלת פיצויים. הפיצויים שניתנים לחולים מיועדים לאפשר להם לשמור על עצמם ולכלכל אותם כשהם לא יכולים לדאוג לכלכלה שלהם בשל המחלה.

האם אפשר על כל מחלה לבקש פיצויים

כדי להגיש בקשה לפיצויים על מחלת מקצוע יש צורך שיתקיימו כמה תנאים:
1. המחלה צריכה להיות ברשימת המחלות המוכרות כמחלות מקצוע. ישנה רשימה של כארבעים מחלות ובניהן מחלות מפרקים, הרעלות, ליקויי שמיעה ועוד.
2. צריך להיות קשר בין המחלה לבין העבודה. על החולה להוכיח כי המחלה נגרמה לו בשל העבודה שלו ולא שנגרמה בשל נסיבות אחרות (למשל, מחלת מפרקים יכולה להיגרם מסיבות רבות אישיות ולאו דווקא מהעבודה ולמרות זאת עלולה לגרום לפגיעה בכושר ההשתכרות).
3. הביטוח הלאומי צריך לאשר את המחלה. גם אם המחלה נמצאת ברשימת מחלות המקצוע וגם אם נראה שישנו קשר בין המחלה לבין העבודה יש צורך שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בכך ויאשר את הקשר בין מחלת עבודה לבין העבודה עצמה.

להיעזר באנשי מקצוע בתחום

המוסד לביטוח לאומי לא ממהר לאשר לאנשים שנפגעו קבלת קצבה. ברור כי מחלת עבודה מונעת מהחולים לעבוד ולפרנס את עצמם, אך הביטוח הלאומי רוצה להיות בטוח כי החולה אכן חולה וכי המחלה נגרמה לו בשל עבודתו. לשם כך אפשר להיעזר בבעל מקצוע מתאים שיש לו ניסיון בתחום, שמכיר אותו לעומק ויכין את כל החומר הרלוונטי כדי לקבל את הפיצויים המתאימים.

מחלת מקצוע