Press "Enter" to skip to content

הסרת עין הרע

למי שיודע מהי עין טובה

לעין הרע יש דרכים שונות ומרובות כדי להתייחס אליה. רבים מאמינים כי הסרת עין הרע תלוייה בטקסים שונים ומשונים או ברכישת קמעות ולחישת לחשים ותפילות שונות, אבל יש לחשוב טוב טוב לפני שעושים שימוש באמצעים אלה ומוציאים כסף למציאת פתרונות לבעייה זו. יש לשאול את עצמנו האם יש פתרונות קסם לבעייה והאם הם באמת עובדים? דרך נוספת להתמודד עם הבעייה היא דרך עצמי ומתוכי. כלומר: על ידי הבנת התופעה ומקורה, על מנת להתמודד איתה בצורה עצמית.


במי פוגעת עין הרע?

עין הרע לא פוגעת שמי שעינו אינה צרה באחרים. עין הרע נגרמת כאשר אדם מרגיש רע מהצלחת הזולת. לכל אדם יש אגו ואין אדם שיוכל להעיד על עצמו שעינו אינה צרה באחרים. הבנה זו היא הצעד הראשון לעשות הסרת עין הרע. וכדי להצליח בכך יש להבין את הדברים הבאים:

יש להבין מהי עין טובה וכשדבר זה נלמד נשמרים מעין הרע. מה שאתם משדרים אתם גם מקבלים. אם אתם חמדנים תגיע עין הרע אליכם, ואם אתם שמחים בשמחת והצלחת הזולת אתם שומרים על עצמכם עם העין הטובה שלכם. חשוב לזכור כי לכל אחד התכונות והיתרונות שלו ושלו בלבד, ואם חברך מצליח יותר ממך זה שלו ולא שלך, וכל גילוי של צרות עין או קנאה פותחת אותך לעין הרע.


הסרת הרע עם עין טובה

הסרת עין הרע, אם כן, היא ההבנה הפנימית לפגיעת העין הרעה בך והאם זו באמת עין רעה או שאולי העין הרעה שלך שפועלת כמו בומרנג כלפיך. יש להאמין בעצמך ולעשות את הדרך להסרת עין הרע מתוכך ולא להאמין שתשלום כסף עבור קמעות קסם יעזרו, כי בתוך זמן קצר תמצאו את עצמכם שוב באותה הנקודה.