Press "Enter" to skip to content

השתלת שיניים מחירים

טיפולי השתלת שיניים מחירים נמצאו כמאוד יעילים אצל בני אדם מחוסרי שיניים , אשר יכולים לנבוע מהרבה סיבות. על אף כי הם יעילים, עלות הטיפולים כרוכה בהוצאה לא מבוטלת כלל וכלל. המחירים של השתלות שיניים שונים ממקרה מסוים למשנהו, אך באופן כללי הם יקרים באופן יחסי לטיפולי שיניים קונבנציונליים ועשויים להגיע לסכומים של עשרות אלפי שקלים ואף יותר במקרים של פרוצדורות מורכבות, כגון: השתלות שיניים למחוסרי עצם. בין אם כבר קיבלתם הצעת מחיר וכן ייעוץ ואתם מתלבטים כיצד להמשיך הלאה מכאן או בין אם עדיין לא התחלתם בתהליך חיפוש של איש מקצוע – עליכם לדעת מה טומן בחובו המחיר, מדוע קיימים פערים גדולים בין הרופאים ואילו אלמנטים משפיעים על המחיר של השתלות שיניים.

השתלת שיניים מחירים – השקעה לטווח ארוך

שתלים דנטליים הינם רכיבים דמויי ברגים אשר עשויים מטיטניום. שתלי השיניים יוחדרו לעצם הלסת ובכך משחזרים את מבנה השיניים שנהרס ומשקמים את הפה. בתהליך השתלת שיניים נעשה שימוש בחומרים איכותיים ויקרים , ולכן כפועל יוצא עלות הטיפול יחסית יקרה לעומת טיפולים קונבנציונליים. שיניים מושתלות נועדו להחזיק זמן רב בפה שלכם ולכן יש להתייחס למחיר ההשתלה כהשקעה עבור הטווח הארוך וכאמצעי עבור שיפור החיים באופן ניכר. באופן כללי השתלת שיניים מחירים מושפע משלושה גורמים: סוג השתלים, הטכנולוגיה שבה משתמשים לצורך ביצוע ההליך והרמה המקצועית והניסיון של רופא השיניים.

כתוצאה מן התפיסה של השקעה לטווח הארוך, והבנת החשיבות של קבלת טיפול מקצועי ומיטבי, השיקול של רמת מקצועיות הרופא הרבה פעמים גוברת על פני השיקול הגיאוגרפי עבור הרבה מטופלים והם בוחרים למשל לעבור השתלות שיניים בעיר רחוקה מהעיר שלהם גם אם אינם מתגוררים באותה עיר, מצפון ועד דרום, ובייחוד כאשר מדובר על פרוצדורה מורכבת.

השתלת שיניים מחירים