Press "Enter" to skip to content

התנהלות במקרה של תאונות אישיות תלמידים

תאונות אישיות תלמידים

תלמידים הם ילדים, וילדים הם לרוב שובבים יותר, וגם גופם פגיע יותר מבחינה פיזית ורפואית. לכן, מעוגנות בחוק זכויות שונות השומרות על התלמיד במקרה של תאונות אישיות. תאונות אישיות תלמידים הן לא נדירות ויש לדעת כמה לעשות וכיצד לנצל את הזכויות אליהן זכאי התלמיד במידה וחס וחלילה מתרחשת תאונה.

מה עושים אם קרתה תאונה? כיצד פונים לחברת הביטוח?

במידה וקרתה תאונה לתלמיד יש מספר דברים שצריך לעשות. בראש ובראשונה צריך לדעת שהתלמיד מכוסה בשני ביטוחים – ביטוח תאונות אישיות תלמידים וביטוח בריאות ממלכתי. ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי תלמיד אשר עבר תאונה במהלך פעילות לימודית או במסגרת בית הספר או המסגרת החינוכית בה הוא רשום, הוא זכאי לקבל החזרים כספיים על התשלום עבור הטיפול בחדר המיון. במהלך הלימודים התלמידים מקבלים עזרה ראשונה ממגן דוד אדום. בכל הנוגע לפיצויים עבור נזקי התאונה – ביטוח תאונות אישיות לתלמידים מבטח את התלמידים בכל הזמן, גם כאשר הם לא נמצאים בבית הספר. על כן, יש לפנות אל חברת הביטוח המבטחת את התלמיד (ניתן לברר פרטים במזכירות בית הספר) ולתבוע פיצויים במסגרת פוליסת תאונות אישיות תלמידים.

מה עושים אם חברת הביטוח לא מוכנה לשלם את הפיצויים?

במידה ואתם נתקלים בקשיים בקבלת הפיצויים המגיעים לכם במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים, כדאי לערב בנושא עורך דין. לרוב עורך הדין הרלוונטי יהיה עורך דין נזיקין, המתמחה בדיני נזיקין. עורך דין נזיקין יוכל לעזור לכם לקבל את הפיצויים ולהתנהל אל מול חברת הביטוח בנושא. במידה והדבר עדיין לא צולח, ניתן להגיש תביעה בבית המשפט כנגד חברת הביטוח. ייתכן ומדובר בתהליך יחסית ארוך, אבל חשוב בסופו של דבר להלחם עבור הדברים שמגיעים לכם.