Press "Enter" to skip to content

ועדה רפואית ביטוח לאומי

ועדה רפואית ביטוח לאומי הינה המקום בו מוכרע הגורל של התביעה שלכם. ועדה רפואית ביטוח לאומי מורכבת מרופא מומחה בתחום רפואי הרלבנטי עבורכם וממזכיר ועדה. תפקיד הרופא בוועדה הרפואית הינו לקבוע מה הם הליקויים הרפואיים אשר מהם אתם סובלים ולתרגם אותם , בהתאם לרמת החומרה שלהם, לאחוזי נכות רפואית, כיאה לספר המבחנים שבתקנות של המוסד לביטוח לאומי. התפקיד של מזכיר ועדה רפואית ביטוח לאומי הינו ליידע אתכם על הזכויות שלכם ולכתוב את כל הדברים שנאמרים במהלך הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי. במידה ואתם סובלים מכמה ליקויים שונים בתחומים שונים, תוזמנו למספר ועדות רפואיות בתחומים שונים או שתוזמנו להיבדק על ידי כמה רופאים שונים באותה ועדה רפואית ביטוח לאומי. כמו למשל – אם אתם סובלים ממחלת לב וממחלת סוכרת וכן מהגבלות בתנועות הצוואר והגב תוזמנו לשתי ועדות שונות, אחת עם רופא פנימאי אשר יבדוק אתכם לעניין מחלת הלב והסוכרת והוועדה השניה תהיה עם אורתופד לעניין הצוואר והגב.

מי צריך להתייצב אל ועדה רפואית ביטוח לאומי?

ברוב המקרים כל מי מכם שהגיש תביעה ל – פטור ממס מסיבות רפואיות, נכות מעבודה, קצבת נכות כללית, קצבת ילד נכה או קצבת שירותים מיוחדים אתם צריכים להתייצב בוועדות רפואיות. ישנם מקרים בהם נראה כי ההתייצבות בפני ועדה רפואית ביטוח לאומי הינה מיותרת היא לחלוטין ואבסורדית למשל – ועדה לצורך קביעת אחוזי נכות בשל אובדן שיניים שמתקיימת עם רופא פה ולסת ומסתמכת על צילום פנורמי ללא בדיקה של הרופא.

יחד עם זאת, יש מקרים שבהם אנשים עם מוגבלות או מחלה קשה לא יידרשו להתייצב בפני ועדה רפואית ביטוח לאומי למשל – תובעים אשר תובעים במחלת סרטן, אשר מטופלת בטיפול אקטיבי, חולים לאחר השתלת איברים וכדומה.

ועדה רפואית ביטוח לאומי