Press "Enter" to skip to content

חיסון פוליו תופעות לוואי

מדינת ישראל מנהלת מערך מורכב של חיסונים שונים כאלה ואחרים מכל מיני סוגים אשר נחשבים לחיסוני חובה, אשר כל ילד במדינה צריך להיות מחוסן בהם בסופו של דבר. בין השאר לאחרונה הצטרף חיסון נוסף אל סל החיסונים הזה, והוא החיסון החדש נגד נגיף הפוליו אשר מחליף חיסון אחר שהיה נהוג לתת בעבר. כחלק מסל הבריאות בארץ, משרד הבריאות יצא בקריאה להורים לחסן את ילדיהם נגד נגיף הפוליו. גילו שנגיף הפוליו נמצא במערכת הביוב והתפרצותו תדביק ילדים שידביקו ילדים נוספים. כדי למנוע את התפשטות המחלה נתבקשו ילדים שלא חוסנו להגיע ולהתחסן. החיסון הוא בטיפות דרך הפה ולאחר קבלתו יש לחכות 15 דקות כדי לראות שאין השפעה של חיסון הפוליו על ההכרה. יש להקפיד על היגיינה בשבועות הראשונים שלאחר החיסון מכיוון שהחיסון מופרש בצואה ולרחוץ ידיים היטב בסבון. הורים רבים נמנעים ממתן החיסון בשל החשש שיגרום חיסון פוליו תופעות לוואי.

חיסון פוליו תופעות לוואי

בעת לקיחת חיסון פוליו תופעות לוואי הן נדירות לפי קופות החולים. יכולות להיגרם עקב חיסון פוליו תופעות לוואי קלות בלבד. כמו כן, במידה ותופעות הלוואי אינן חולפות לאחר כמה ימים יש לגשת לרופא הילדים.

חיסון פוליו תופעות לוואי קלות

בחיסון פוליו תופעות לוואי הן נדירות, אך יכולות להיות מלוות בתגובות של חום, שלשולים, הקאות או אלרגיה. לעיתים רחוקות ישנם סיבוכים של שיתוק אצל המחוסן או אנשים שהיו עימו במגע. בעת חיסון פוליו תופעות לוואי אלו יכולות להופיע בקרב אנשים שלא חוסנו מעולם לפני כן בחיסון זה, אך בדרך כלל הסיכון לכך הוא נמוך וקורה אחד למיליון.

חיסון פוליו תופעות לוואי בקרב ילדים

לילדים אשר חוסנו בעבר בחיסון הפוליו יכולות להיות תופעות לוואי קלות מכיוון שהיו בעבר חשופים לחיסון עם שלושה נגיפים מוחלשים. בנוסף, הסיכוי שיחלו בשיתוק מאוד נמוך בשל הנגיפים המוחלשים. במקרים בהם יש במשפחה חולי סרטן ובעיקר סרטן מח העצם או חולים אחרים שהמערכת החיסונית שלהם חלשה, לא יחוסנו הילדים כיוון שהם באים עימם במגע.