Press "Enter" to skip to content

טיפולי שורש

מדוע יש לבצע טיפולי שורש?

בשונה מסתימות, טיפולי שורש נדרשים, כאשר העששת פוגעת בשן באופן מרחיק לכת. אם הסתימה נדרשת כאשר העששת מתחילה להשפיע על השן, אך עדיין לא הגיע לחלק הפנימי של מוך השן, הרי שבמקרה שבו אנו דנים, העששת כבר התפשטה באופן כזה, שמוך השן נפגע. בעבר, אם פגיעה כזו הייתה מרחשת לא היה שום מנוס מלעקור את השן, ולהתקין במקומה כתר מלאכותי. כיום לעומת זאת, טיפולי השורש נותנים מעלה מקיף והולם לכך, מבלי שיש צורך בעקירה.

איך הטיפול מתבצע?

הביצוע של טיפולי שורש מתקיים במספר שלבים. ראשית, קודח רופא השיניים חור בתוך השן עצמה. הקידוח נדרש, בכדי שהוא יוכל לגשת לתוך החלק הפנימי של השן, ולבצע את הטיפול. כמובן שבמידת הצורך, טרם הקידוח, מבצעים הרדמה בכדי שהמטופל לא יחושב כאב באזור.

לאחר שהקידוח מתבצע, רופא השיניים עובר לניקוי של תעלות השורש עצמן. הניקוי הוא חשוב, שכן הוא זה שבעצם מנקז החוצה את החומרים שגרמו להתפתחות העששת, וכך ניתן לתת לשן להבריא. אולם כעת, בשן חסר החלק הפנימי שלה, ולכן מתבצע השלב הבא והחשוב – מילוי תעלות השן בחומר סתימה מיוחד. זה לא חומר הסתימה שאתם מכירים מסתימות רגילות, אלא חומר שנועד למילוי פנימי בשן, לצורך מניעת שובם של חיידקי העששת לאזור. בסיום הטיפול, ניתן למלא את החלק העליון של הקידוח בחומר סתימה, ולעתים אף מבצעים התקנה באמצעות בורג או כתר עליון, לצורך קיבוע מחדש של השן.

מדוע הטיפול חשוב?

יש לציין כי טיפולי שורש מהווים בעצם את התחליף היעיל ביותר לעקירות. גם היום, במידה ועקירות מתבצעות, הרי שהן נובעות מטיפולי שורש שלא עלו יפה, בין אם עקב טיפול רפואי לקוי, ובין אם המטופל עצמו לא שמר על הוראות הרופא. לכן, עצם הביצוע של טיפולי השורש, מפחית ביותר מ80% את הסיכוי לעקירה בעתיד.