Press "Enter" to skip to content

מוקד זימון תורים – לאלו עסקים השירות יכול להתאים

מספרות ומכוני יופי

מספרות ומכוני יופי יכולים לקבל מדי יום לקוחות רבים. העסקים הללו יכולים להיות פשוטים מאד, אך כאשר המכון או המספרה מתחלקים בין כמה נותני שירות יכול להיות מצב של בלבול וההתעסקות בקביעת תורים יכולה לארוך זמן רב. מוקד שירות לקוחות יכול להיות לעזר עבור אותם מקומות ולייעל את העבודה בהם.

קליניקות של רפואה משלימה

קליניקות של רפואה משלימה יכולות להשתמש בשירותי חברת מוקד זימון תורים ולהפחית את זמן ההתעסקות ביצירת תור לכל לקוח. כיוון שפעמים רבות הקליניקות מורכבות מעובד אחד השימוש במוקד הופך להיות יעיל מאד ומאפשר לעובד לתת שירות טוב יותר ולהתעסק במינימום פעולות שאינן קשורות בטיפולים עצמם וכל זה בלי להעסיק עובדים באופן ישיר.

חברות גדולות כמו קופות החולים

קופות החולים משתמשות במוקדים חיצוניים. הקופות היום לא מעסיקות עובדים בעצמן וכך הן חוסכות לעצמן משאבים רבים. החיסרון של העסקת עובדים בתוך הקופה עצמה מתבטא בצורך להכשיר את העובדים, לדאוג להעסקת עובדים רבים כך שבמקרה של עובד שיוצא לחופש (חופשה או יום מחלה) יהיה עובד מחליף וכן היא לא צריכה לדאוג למקום בו העובדים יעבדו. חברות גדולות כמו קופות החולים משתמשות במוקדים מתוך מטרה להתייעל באופן פנימי ולהתייעל מבחינת היכולת לתת את השירות הטוב ביותר ואם מוקד זימון תורים משמש את קופות החולים אין כל סיבה שהוא לא ישמש גם לקוחות אחרים.