Press "Enter" to skip to content

מיסטיקה

לא רק מדע

הרבה אנשים רציונאליים שעוסקים במדע רוצים מידי פעם לקבל עזרה או הכוונה, ולכן תחום כמו מיסטיקה הוא תחום שעדיין קיים. זה נכון שלא מדובר על מדע מדויק ויש גם הרבה אנשים שכל הנושא של מיסטיקה בכלל לא מדבר אליהם, אך יחד עם זאת, יש הרבה אנשים שכן פונים מידי פעם להתייעץ עם מיסטיקנים מומחים ומנוסים.


תרומת המיסטיקה לעולם

מיסטיקה זה לא דבר שאפשר לגעת בו וגם אי אפשר להסביר אותו בהרבה מהמקרים, אך זה לא אומר שהתחום של מיסטיקה אינו קיים. אם יש כל כך הרבה אנשים שלומדים אותו לעומק ורוצים לדעת עליו כמה שיותר, אז כנראה שהוא עדיין בעל משמעות, והתרומה של התחום הזה לעולם היא רבה.


מתי רוב אנשים פונים אל מיסטיקנים?

כיוון שכאשר מדברים על מיסטיקה מדברים על משהו שאי אפשר לגעת בו, למעשה אפשר להבין מדוע אנשים פונים אל מיסטיקנים בעיקר בזמני משבר. זה לא חייב להיות משבר רגשי או אישי, והרבה פעמים מדובר על משבר של קושי בקבלת החלטות. לא פעם קורה שאפילו אנשים רציונאליים ביותר מוצאים עצמם מול צומת שבה הם לא לגמרי יודעים מה לבחור, ולכן תחום כמו מיסטיקה יכול לסייע להם.


מה כוללת המיסטיקה?

המיסטיקה זה התחום שכולל בתוכו את כל מה שאנחנו לא יכולים לראות אך כן יכולים להרגיש ולהיעזר בו. לכן גם תחום כמו תקשור הוא חלק מהמיסטיקה, ואין ספק היום יותר ויותר אנשים פונים גם אל מתקשרים שונים ברגעים שבהם הם רוצים לקבל עזרה חיצונית. העזרה הזאת יכולה להגיע בעזרת המיסטיקנים שלמעשה מתקשרים עם ישויות אחרות, או שהיא יכולה להגיע בעזת קריאה בקלפי טארוט שיכולים להבהיר לנו דבר או שניים על מצבנו.