Press "Enter" to skip to content

מרכזיות לעסקים קטנים

מרכזיית IP לענן היא למעשה מרכזיית טלפון לכל דבר ועניין, אך בהבדל חשוב אחד – המרכזייה לא נמצאת באתר של הלקוחות. הלקוחות אינם רואים את המרכזייה בכלל, אך מקבלים את כל השירותים שלה וכן את השירותים אשר מתווספים אליה, אשר מקורם בענן. הלקוחות ניגשים למרכזיית הטלפון עם דפדפן בממשק WEB עם מערכת ניהול עצמית. שירותי מרכזיות לעסקים קטנים בענן הם שירותים וירטואליים במיקור חוץ לעסקים, אשר אינם נמצאים במקום פיזי אחד ומוגדר, מכיוון שהמשאבים מוקצים ללקוחות העסקיים, על פי הצרכים והצריכה בפועל של השירותים באמצעות הלקוח. המשאבים והיישומים מוקצים על פי דרישה, העלויות נגבות רק על פי השימוש בפועל.
למידע נוסף על מרכזיות לעסקים לחץ כאן.

חמשת היתרונות של מרכזיות לעסקים קטנים –

הרבה לקוחות פוטנציאליים לא מבינים את היתרונות של מרכזיות לעסקים קטנים ומעדיפים להמשיך ולהשתמש בטלפון הנייד שלהם. עבור לקוחות פוטנציאליים אלו, אגרנו את חמשת היתרונות הבאים של מרכזיות לעסקים קטנים כדלקמן:

* מספר הטלפון של הנייד שלכם יישאר לשימוש של האישי שלכם ופניות לעסק שלכם – הן יועברו לטלפון הנייד שלכם על פי הצרכים שלכם – בשעות אשר תבחרו ומבלי לחשוף את מספר הטלפון.

* אתם יכולים להגדיר מה הן שעות פעילות העסק שלכם ובשעות שהן מחוץ לשעות העבודה השיחות תועברנה לתא קולי או לכל מספר אחר שאותו תבחרו לבחירתכם.

* רבים מאלו אשר מחפשים נותני שירותים למיניהם – יעדיפו משרד עם מספר טלפון קווי ולט מספר של טלפון נייד. מספר של טלפון קווי מורה על יציבות העסק ואופן תקשורת יותר מחייב.

* בסיום כל יום יישלח אליך דו"ח שיחות.

* עסקים קטנים אשר יש להם עובדים באתרים שונים יכולים להיות מקושרים על ידי מרכזייה אחת כאשר כל השיחות בין העובדים תתבצענה ללא תשלום וכל שיחות החוץ תתבצענה דרך המרכזייה.