Press "Enter" to skip to content

מרכזית IP חכמה בתפקיד האנושות

בכל ארגון או עסק יש אנשים שקשורים למחלקות שמנהלים תקשורת שוטפת. עד לא מזמן הייתה זו מזכירה אשר אליה היו מגיעות כל שיחות הטלפון והיא הייתה מנתבת אותן על פי הצורך. בדיקת יעילות השיטה הצביעה על חסרונות רבים: שיחות שמתפספסות בגלל אדם אחד שאמור לענות בעת ובעונה אחת למספר רב של טלפונים, מידע שאובד או נשכח, שיחות מתנתקות ללא יכולת חזרה למטלפן וכן הלאה. לפיכך, היה צריך לחשוב על פיתרון אחר ויעיל הרבה יותר, ככה נולדה מרכזית IP חכמה.

מרכזיה שהיא עולם ומלואו

השיגשוג בתחום הטכנולוגי עושה רק טוב, במיוחד בתחום התקשורת. יש לנו פלאפונים חכמים, טאבלטים, אינטרנט וגם מרכזית IP חכמה שנהנית מכל העולמות גם יחד ועוזרת לכל עסק להיות יעיל יותר ואמין יותר. מרכזית IP חכמה פותרת את הצורך באדם שינתב את השיחות הנכנסות לעסק, מסייעת בשמירת נתונים חשובים בענן המוקצה לעסק על ידי ספק המרכזיה, בעלת יכולת אבטחת מידע והכי חשוב במידה ויש תקלה קיימת תמיכה טכנית סביב השעון שאמורה לסייע בפתרון כל בעיה.

התקנה בלי בעיה

אם פעם היה צריך להתקין מרכזייה לעסק אזי הדבר הצריך כמעט השבתה של המקום ליום שלם רק בגלל שצריך היה להעביר חוטים, לקדוח בקירות וכמובן להיות בלי קווי טלפון למשך יום עבודה שלם. מרכזית IP חכמה חוסכת את כל העלויות האלו וכאב הראש. ההתקנה פשוטה, מהירה וזאת בתנאי שנעשו כל התנאים המקדימים טרם בחירתה והיא אכן הותאמה לצורכי המקום.

חסכון בעלויות

התקנה של מרכזית IP חכמה בעלת הוצאה התחלתית נמוכה לצד תשלום חודשי קבוע וידוע מראש מה שמאפשר שליטה מלאה בתזרים המזומנים של כל עסק.