Press "Enter" to skip to content

סוכרת ביטוח לאומי – קצבאות וזכויות

חולי סוכרת נדרשים להשתמש בשורה ארוכה של תכשירים המיועדים לטיפול מקיף במחלה. תכשירים מן הסוג הזה נוטים להיות יקרים והם גם משפיעים לרעה על איכות החיים, השגרה ויכולת ההשתכרות. בנוסף, חולי סוכרת כרוניים זכאים להטבות בקופות חולים ובשירותי הבריאות. גם קצבאות וזכויות סוכרת ביטוח לאומי עומדות לרשות החולים. מומלץ להתעניין לגבי הזכויות הרלוונטיות ולערב את אנשי המקצוע בכל מקרה של התלבטות.

יש כמה מטרות אותן ניתן להשיג בעזרת מימוש זכויות חולי סוכרת ביטוח לאומי. המטרה הראשונה והעיקרית היא כמובן כלכלית. הזכויות מעניקות לחולים תמיכה ומאפשרת להם להתמודד עם הוצאות בלתי צפויות. המטרה השנייה היא לספק פתרונות מיידיים למצבים רפואיים חמורים. אפשר לערב את המוסד לביטוח לאומי על מנת לשמוע על משאבת אינסולין לחולי סוכרת, מכשיר לניטור רציף של רמת הסוכר ואספקת ציוד לשימוש עצמי.

הזכויות של חולי סוכרת בגילאים שונים

המוסד לביטוח לאומי מבחין בין זכויות חולי סוכרת בגילאים שונים. ההבדל העיקרי הוא בין זכויות סוכרת ביטוח לאומי עד גיל 18 ואחרי גיל 18. ילדים חולי סוכרת מקבלים סל הטבות מיוחד, שאמור לעלות בקנה אחד עם המצב הרפואי המורכב שלהם. על מנת לנצל את זכויות הילדים נדרשים ההורים לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולברר על הקצבאות וההטבות. לאחר גיל 18 ניתן לממש זכויות סוכרת ביטוח לאומי באופן ישיר. המבוטח יכול להגיש בקשה ולתמוך בטענותיו באמצעות מסמך רפואי.

לסיכום, זכויות סוכרת ביטוח לאומי הן חלק בלתי נפרד מהקצבאות הניתנות על ידי המדינה. זכויות מן הסוג הזה יכולות לעשות הבדל משמעותי ברמת החיים. הן עוזרות להתמודד עם המחלה ולממן את התרופות, את הסעדים ואת הטיפולים הארוכים והמורכבים.