Press "Enter" to skip to content

פטור ממס הכנסה לנכים – להכיר את הזכויות שלכם

מדינת ישראל היא מדינה סוציאלית אשר פועלת להגן על האזרחים שלה בצורות שונות. אחת מהצורות ששומרות על האזרחים היא מתן זכויות לאלו שצריכים את העזרה כמו למשל נכים. אחד התחומים שבהם מקבלים הנכים עזרה מהמדינה היא בתחום המס. פטור ממס הכנסה לנכים ניתן לנכים שנקבעה להם נכות של מאה אחוז, נכים שנקבעה להם נכות של שמונים ותשעה אחוז (רק במקרים מסוימים) וכן עיוורים ובעלי לקות ראייה. נכים אשר עומדים בתנאים לקבלת פטור ממס הכנסה לנכים  יכולים לפנות אל הגורמים הרלוונטיים ולקבל את הפטור בצורה נוכחית (כלומר על הכנסה קיימת שלהם) או באופן רטרואקטיבי למשך שש שנים אחורה.

איך אפשר לקבל את הפטור ממס הכנסה

כדי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה על הנכה לעמוד בתנאים השונים שהוגדרו מבחינת נכה שזכאי להנחה וכן עליו להיות בעל הכנסה שעליה הוא יבקש לקבל את ההנחה. הפטור ניתן על הכנסה ממשלח יד ועל הכנסה שמקורה בפיצויים, ריביות על פיצויים ועוד. כדי לקבל בפועל פטור ממס הכנסה לנכה יש למלא טופס 1516 שמשמעותו טופס לבקשה פטור ממס. את הטופס יש להעביר אל פקיד השומה לפי אזור המגורים של הנכה ובתוספת של נאמן למקור של פרוטוקול הוועדה הרפואית אשר קבעה את הנכות.

להיעזר באנשי מקצוע

ישנם מצבים בהם עדיף לפנות אל בעל מקצוע המתמחה בתחום פטור ממס הכנסה לנכה ואז יש למצוא בעל מקצוע אשר:
• מומחה בתחום – על בעל המקצוע להיות מומחה בתחום זה, כלומר במס הכנסה וזכויות נכים.
• בעל ניסיון – בעל המקצוע צריך להביא איתו ניסיון קודם בתחום זה.
• בעל תקשורת טובה – חשוב מאד לפנות לבעל מקצוע עם תקשורת טובה שיכול להסביר את התהליך ומה הוא מבצע.

פטור ממס הכנסה לנכים