Press "Enter" to skip to content

שיטות להעברת תרומות לנזקקים

האופן שבו בוחרים להעביר תרומות לנזקקים משפיע על ההיקף שלהן לא פחות מאשר המעורבות של התורמים. במילים אחרות, צריך לבחור היטב את השיטה שבה משתמשים כדי להעביר את התרומה – גם בלי קשר לשאלה באיזה סוג של תרומה מדובר או כמה תרומות כאלה יש. רק אם מכניסים את העניין הלוגיסטי למערכת השיקולים, מרוויחים את היכולת להעביר כמויות גדולות של תרומות בתוך זמן קצר.

השיטות הקיימות להעברת תרומות לנזקקים משתנות לפי קהל היעד. אצל חברות מסחריות למשל, התרומות בדרך כלל מועברות על ידי נציגים של החברה עצמה ובאמצעות מערך השינוע והלוגיסטיקה הקיים. לעומת זאת, תרומות שמועברות מאנשים פרטיים דורשות מעורבות של גוף חיצוני – בין אם מדובר על מלכ"ר, על גוף שמקבל תשלום או על גוף ציבורי שכפוף למוסדות ורשויות המדינה.

הערך המוסף של תרומות לנזקקים

הדבר החשוב ביותר הוא לגוון כמה שאפשר את השיטות וגם את המוצרים של העברת תרומות לנזקקים. אם מגוונים את השיטות שבהן מעבירים את התרומות ולא מסתפקים רק בשיטה אחת, מגדילים את הסיכוי לכך שהמוצרים יגיעו ליעד שלהם. יתרה על כך, הגיוון בשיטות שבהן משתמשים על מנת להעביר את התרומות נועד למנוע מצב שבו חלק מהן הולכות לאיבוד או לא מנוצלות עד תום.

הדרך להשיג ערך מוסף מתרומות לנזקקים היא להשתמש בשיטות העברה שמוכיחות את עצמן. בנוסף, אפשר לשלב מתנדבים במערכי האיסוף, השינוע וההובלה של תרומות ולנהל מעקב אחר הרישומים והחפצים השונים.

אם רוצים, ניתן גם להתרשם מניסיון העבר עם תרומות דומות או לשאוב השראה מהאופן שבו מעבירים תרומות לנזקקים במדינות אחרות. לסיכום, המאמץ עצמו שווה את ההשקעה רק כאשר התרומות מגיעות כאמור ליעדן.