Press "Enter" to skip to content

תאונות עבודה קטנות

רוב העובדים שעובדים במשרה מלאה מבלים בעבודה כמחצית משעות העירות שלהם באמצע השבוע. כל העובדים מגיעים למקום העבודה כשהם חשים בטוחים ושהעבודה שומרת עליהם ואכן ברוב המקרים זה כך. עם זאת, תאונות עבודה קורות מסיבות שונות. לעתים התאונות הן תוצאה של הזנחת סכנה, לפעמים הן תוצאה של פעילות מסוכנת שלא חושבה נכון ולפעמים היא תאונת דרכים במסגרת נסיעת עבודה, בדרך אליה או בדרך חזרה לבית. תאונות עבודה הן לא רק אירועים חד פעמיים, גם עובדים שנפגעים במהלך העבודה ומפתחים בשל מנה מחלות יכולים להחשיב עצמם כנפגעי תאונת עבודה.

מה יש לעשות לאחר תאונת עבודה?

תאונות עבודה הן תאונות הקשורות לעבודה והן מן הסתם פוגעות בעובד. הדבר הראשון שיש לעשות לאחר תאונה היא לטפל בעובד בצורה הטובה ביותר. אם מדובר על אשפוז על העובד להתאשפז על פי הנחיות הרופאים ולהקפיד לשמור על עצמו לפי כל ההנחיות גם לאחר השחרור בבית. על העובד להקפיד לעבור טיפולים, לדאוג לעצמו ולצאת מנקודת הנחה שהעבודה תהיה בסדר. במקביל יש לשמור ולאסוף כל חומר רפואי שקשור בפגיעה.

לאלו פיצויים זכאי העובד?

בהתאם לסוג התאונה העובד יכול להיות זכאי לפיצויים. כמובן, במקרים של תאונות עבודה קטנות שמצריכות מספר מועט של ימי מחלה, הפיצויים יהיו מינימליים אם בכלל אך במקרים בהם התאונה פוגעת באיכות החיים של העובד הפיצויים יהיו בהתאם.

למה נועדו פיצויי תאונות עבודה?

ישנם עובדים שלא מרגישים בנוח לשאול על פיצויים לאחר תאונות עבודה אך אין לכך כל סיבה. מקום העבודה וביטוח לאומי מבטחים את כל העובדים בישראל ועל העובד לדאוג לכך שיהיו לו את כל המשאבים לדאוג לעצמו, לבריאותו וגם לדאוג למשפחתו שמצבה לא ידרדר בשל התאונה.

תאונות עבודה