Press "Enter" to skip to content

תקשור רוחני


תקשור – להקשיב לנשמה

תקשור מאפשר שימוש בידע פנימי שגלום בנשמה של כל אחד מאתנו ובמורי הדרך הרוחניים שלנו. כל בני האדם מתקשרים בצורה כזו או אחרת, גם אם ברוב המקרים הם כלל לא מודעים לכך. פעולות שונות שאנו  מבצעים באופן יומיומי נתפשות לעיתים כאינטואיציה או כ"חוש שישי" – אף שהלכה למעשה זהו תקשור רוחני.


הנשמה משדרת אלינו בכל מקום

 תקשור רוחני, אם כן, מלווה את חיינו כמעט בכל רגע. מאתנו לא נתקל באורח "מקרי" באדם אחר וחש כלפיו חיבור הדדי הטומן בחובו מסר נסתר? האם יש מישהו שלא פעל לפי קול פנימי ששמע וקרא לו לבחור בדרך שונה מכפי שהיה מצופה או מאיך שתכנן? היש בינינו מי שלא זכה להבנה חדשה בעקבות חלום שזכר? -האירועים הללו הם מסרים ששולחת הנשמה שלנו. הידע שהצטבר מקנה לנו מגוון רחב של דרכים לתקשור – הן עם הנשמה והן עם מורים רוחניים החיצוניים לה. כמו כן, ניתן אף לבצע תקשור עם אדם שנפטר אשר נשמתו כבר עברה לעולם הבא.


מדוע חשוב לפנות למתקשר?

כולנו, כאמור, מתקשרים כחלק אינטגראלי מהחיים, לעיתים במודע, אך לרוב, שלא במודע. מטפלים המתמחים בתקשור רוחני, הוכשרו כך שיש ביכולתם לקבל מסרים עבור אנשים אחרים ואף מישויות גבוהות. הניסיון והידע שהם מצוידים בו מאפשרים להם לקבל מסרים מדויקים, ממוקדים וטהורים. מפגישה עם מתקשר נצא עם תובנות גדולות, חשיבה חדשה וארסנל כלים לעבודה בבית שיסייעו לנו לחולל שינוי במה שדרוש.


המתקשר כצינור לקבלת מסרים

תקשור מקצועי מספק קבלת מספר רב של מסרים ורגשות, כך שניתן באמצעותם לתאר סיטואציה שלמה לפרטי פרטים. מסרים אלה הם תולדה של מידע שלם, שאינו כולל בשום אופן ידע אישי של המתקשר, מחשבות או הנחות שלו. במהלך התקשור הרוחני, המתקשר מתפקד כצינור המעביר אלינו את המסרים בצורתם הטבעית, כשהם נעדרים כל חשיבה עצמית שלו או ביקורת מצדו. הוא עושה זאת מתוך תחושת שליחות, ובעיקר מתוך רצון עז לסייע ולהבין באהבה רבה.