Press "Enter" to skip to content

היתרונות של עורך דין נזקי גוף

עורך דין נזקי גוף הוא איש מקצוע המסוגל לייצג נפגעי תאונות מול מוסדות כגון הביטוח הלאומי, חברות הביטוח הפרטיות וכן הלאה. יתרונו הגדול הוא היכרות עם התחום של דיני נזיקין והנושא של הטבות נזקי גוף. רק עורך דין נזקי גוף יכול להדריך את הנפגע כיצד לפעול על מנת להגיש תביעה. הוא יכול לספק ללקוחותיו שירותי ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי ולהעלות באופן משמעותי את סיכויי ההצלחה לקבלת פיצוי מקסימאלי.

יתרון נוסף של התייעצות עם עורך דין נזקי גוף הוא פסיכולוגי. נפגעי תאונות דרכים, רשלנות רפואית, תאונות עבודה וכן הלאה לא תמיד יודעים כיצד לנהוג. עליהם להתמודד בעת ובעונה אחת עם שורה ארוכה של החלטות חשובות. עורך דין המכיר את התחום של דיני נזיקין מסוגל להוריד מעט מהעומס. הוא עומד לרשות הלקוח בכל מקרה של התלבטות ומייצג את האינטרס שלו על הצד הטוב ביותר. היתרון של עורך הדין בא לידי ביטוי בהכשרה שהוא עובר וגם בניסיון הנצבר, במיומנותו ובמחויבותו כלפי המקצוע.

מהם ההסדרים המשפטיים הנהוגים בישראל?

עוד יתרון של עורך דין נזקי גוף הוא היכרות עם ההסדרים המשפטיים הנהוגים בישראל. לא רבים יודעים זאת, אך פקודת הנזיקין במשפט הישראלי אינה כוללת הוראות להסדרת מערכת הזכויות והחובות הקיימת ביחסים בין מזיק, ניזוק ומיטיב. הוראות אלו קיימות בצורה של הוראות חקוקות חיצוניות לפקודה ובעקרונות כלליים של מערכת המשפט. במילים אחרות, אזרח המעוניין להגיש תביעה חייב להיעזר בשירותי עורך הדין כדי להבין את ההסדרים המשפטיים המקובלים.

שכר הטרחה של עורך דין נזקי גוף נגבה מהמזיק ומשתלם להתייעץ איתו כבר בשלב מוקדם. זהו יתרון בולט של עורך הדין ומעורבותו בדיני נזיקין.