Press "Enter" to skip to content

שרשרת ענברים

השימוש באבנים למטרות בריאותיות הינו נפוץ ביותר ונעשה כבר שנים

אבנים שונות הינן בעלות השפעות בריאותיות שונות עלינו, אשר ניתן לנצל לטובתנו בכדי לשפר את מצבנו הבריאותי ולהקל על כאבים שונים. אחת האבנים היעילות ביותר בתחום זה הינה הענבר, וכיום נעשה שימוש בשרשרת ענברים לשם מניעת כאבים בעת צמיחת שיני התינוק באופן נרחב למדי.

אז מה כדאי לדעת על שרשרת ענברים?

  • השפעת השרשרת: עיקרה של שרשרת ענברים הינה בהקלה על כאבים, כאשר יש לענוד את השרשרת באופן רציף בכדי ליהנות מיתרונותיה. שרשרת זו משמשת גם ליצירת איזון אנרגטי, אשר מסייע גם הוא בהרגעת התינוק לאורך זמן. עיקר השימוש בשרשרת ענברים נעשה כיום בכדי למנוע את הכאבים הכרוכים בהצמחת שיניים אצל תינוקות.
  • אורך השרשרת: שרשרת ענברים מיוצרת בייחוד לתינוקות, בעוד מבוגרים כמעט ולא ירגישו את השפעתה, ולכן גם אורך השרשרת מותאם לצרכיהם של תינוקות. שרשרת ענברים תהיה תמיד קצרה ביותר, כך שהיא תשב צמוד לגרונות של התינוק- מספיק צמוד בכדי שהוא לא יבלע בטעות את הענברים, אך לא מספיק צמוד בכדי להפריע לנשימה סדירה שלו. גם חוזק השרשרת חזק למדי, כך שהתינוק לא יוכל לקרוע אותה בטעות ולעמוד בפני סכנת בליעה של אבני השרשרת, דבר ההופך אותה לידידותי ביותר לשימוש בקרב תינוקות.
  • השימוש בשרשרת: אמנם השימוש העיקרי הנעשה בשרשרת הוא לשם הקלה על כאבי שיניים צומחות, אולם שרשרת ענברים יכולה לסייע בהקלה על כאבים ממקורות שונים כגון כאבי בטן, דלקות ועוד, ולכן ניתן להמשיך ולעשות בה שימוש גם לאחר שהילד הצמיח את כל שיניו בכדי להימנע מכאבים הנובעים מגורמים שונים מהם סובלים תינוקות באופן שכיח למדי.

שרשרת ענברים יכולה לסייע לנו ולתינוקו רבות בעת ההתמודדות עם כאבים שונים הקשורים בגדילתו.