Press "Enter" to skip to content

מערכות אוורור – טרנדים אחרונים

בשנים האחרונות אנו עדים למגמה עולמית של מודעות לשמירה על הסביבה ממזהמים וצמצום הוצאות צריכת האנרגיה. לכן, מתכנני בתים רבים, בשם מגמה זו לשימור אנרגיה ומודעות סביבתית החליטו להחליף את מערכות מיזוג האויר הצורכות חשמל רב, ולהשתמש במערכות אוורור על טהרת האוורור הטבעי. כיום ניתן לראות מגמה זו בשלל מבנים שהוקמו ברחבי העולם בשנים האחרונות.

אוורור מקומות אלו נעשה באמצעות ניצול מקורות רוח ועקרונות אדריכליים נוספים המאפשרים את סינון האויר החם החוצה והזרמת אויר קר לתוך המבנה. אמצעי אחד כזה הינו בניית ארובה דרכה ניתן להכניס אויר קר ולהוציא אויר חם בו זמנית מהמבנה.
במקומות בהם הטמפרטורות בקיץ גבוהות במיוחד, והאוורור הטבעי אינו יעיל כיוון שאינו תורם להורדת הטמפרטורה במבנה, ניתן לשלב מערכות אוורור אלו עם מערכות מיזוג אויר.

תכנון מערכות אוורור טבעיות

על מנת לתכנן מערכות אוורור כזו, יש לתכנן את בניית המבנה ופתחיו כך שייפנו לכיוון הרוח. בנוסף, יש לתכנן את חללי המבנה על מנת שינצלו את כיווני הרוח באופן מקסימלי. לתכנון פאסיבי זה ניתן להוסיף מערכות מיזוג אויר בעלות יעילות גבוהה שאינן מבזבזות אנרגיה שלא לצורך .

מערכות אוורור ועיצוב

עם התגברות הטרנד למערכות אוורור החוסכות באנרגיה, עלה הצורך ליצור מערכות איוורור מעוצבות, כמו מאווררי תקרה המעוצבים בצבעים וצורות שונים, המשלבים בתוכם אף גופי תאורה. טרנד נוסף בעולם האוורור כולל את ההתקדמות בעיצוב המאווררים התעשיתיים, והכנסתם לבתי מגורים. כך, ניתן להנות לא רק מחסכון משמעותי בצריכת החשמל אלא גם מיופיים של מכשירים אלו.

כיצד פועלות מערכות אוורור? צפו בסרטון